ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร 

 

 

สอบถามรายละเอียด

โทร. 02-3069144 , 02-3549100 ต่อ 1631, 1634 

 

         ** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser อื่นๆเช่น Google chomes **