3 กันยายน 2551: กิจกรรม เทคนิคการจับจีบผ้าตกแต่งโต๊ะ
1 2 3 4 5
         
6 7 8 9 10
         
11 12
         
 
ชมรมศิลปะ จัดกิจกรรมในวันนันทนาการ “เทคนิคการจับจีบผ้าตกแต่งโต๊ะ” โดยมี คุณเถลิงศักดิ์ ประดับศรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการจัดผ้าเพื่อใช้ตกแต่งโต๊ะในงานพิธีต่างๆ ให้สวยงาม ให้กับเจ้าหน้าที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  
  All images
 
Last updated : September 8, 2008