4 สิงหาคม 2552
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การป้องกันไข้หวัด 2009 โดยนาง สาว สุภาพ วัณณะพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกรณรงค์สาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธี การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และ การสร้างเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายแบบก้าวย่าง พร้อมแจกเจลล้างมือ CD การล้างมืออย่างถูกวิธี หน้ากากอนามัย สติ๊กเกอร์การคัดแยกขยะ และ CD การป้องกันเหตุไฟไหม้ ให้กับเจ้าหน้าทุกภาควิชาและหน่วยงาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
                 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
                 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
                 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
ปรับปรุงล่าสุด 5 สิงหาคม 2552
   
 
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th