23 สิงหาคม 2552
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ วัดสังฆทาน ตลาดสถานีรถไฟธนบุรี บริษัทหอแว่นกรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกบริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 52 ตรวจรักษาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ตำบลบ้านไร่ อำบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ตรวจหมู่เลือด ความเข้มข้นของเลือด ตรวจเบาหวาน ตรวจปัสสาวะอุจาระ ตรวจคลื่นหัวใจ บริการถอนฟัน ตรวจรักษาและบริการนวดแผนไทยประยุกต์ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น บริการตัดผม บริการฉีดวัคซีน
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
                 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
                 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
                 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
ปรับปรุงล่าสุด 27 สิงหาคม 2552
   
 
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th