01
  22 กรกฎาคม 2554
รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดินแดง กรุงเทพฯ

บทอาเศียรวาทถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

    เชิญพระเชิญเทพไท้ บันดาล
  ขอจงทรงสราญ สุขท้น
    นิมิตรมงคลงาน ประจักษ์
  ธารทิพย์ไหลอุ่นล้น เกริกเกียรติ์ราชินี
    กราบถวายบังคม พรระดมพร้อมเดชศรี
  จรัสองค์เทวี พิสุทธิ์ฤดีเทอดพระองค์
    พุทธพระดำริผล เทพดาลดลพระประสงค์
  ด้วยทรงป้องไพรพง ทรงมั่นคงห่วงประชา
    ทรงห่วงตำรวจทหาร อริต้านชาติรักษา
  ศิลปาชีพทรงนำพา บุญเบิกฟ้าโอบพระพร
    จงทรงพระเจริญ กราบสรรเสริญศิรานุสรณ์
  เคียงองค์บาทบวร ขวัญนาคร..ยั่งยืนเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป  สิงหศิวานนท์
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และเจ้าหน้าที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   
02
 
     
03
 
04
   
05
06
     
07
 
08
     
09
 
10
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุด 25 กรกฎาคม 2554
 
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us   |   Facebook
 
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th