คลินิกไข้ (FEVER CLINIC)

Fever Clinic

          คลินิกไข้เฉียบพลัน ( Fever Clinic) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไข้เฉียบพลัน โดยเฉพาะกลุ่มโรคที่โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญ และมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว การรักษามีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิคไข้เฉียบพลันจะได้รับการตรวจและวินิจฉัยเสร็จสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว มีระบบการนัดของแพทย์และการติดตามอาการของผู้ป่วยโดยพยาบาลวิชาชีพจนหายจากความเจ็บป่วย

กลุ่มโรคเชี่ยวชาญเฉพาะ

          1. ไข้มาลาเรีย ( Malaria )

          2. ไข้เลือดออก ( Dengue Fever )

          3. ไข้ฉี่หนู ( Leptospirosis )

          4. ไข้ไรอ่อน ( Scrub-Murine Typhus )

          5. ไข้หวัดใหญ่ , ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ , ไข้หวัดธรรมดา

          6. ไข้ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส

          7. ไข้ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

          8. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

การรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น

           คลินิกไข้เฉียบพลันมีนโยบายรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นโรคที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ที่เกิดจากการติดเชื้อและกลุ่มโรคไข้ที่ไม่มีปัญหาต้องส่งศัลยกรรมเป็นต้น

เวลาทำการคลินิกไข้เฉียบพลัน ( Fever Clinic )

          เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกไข้เฉียบพลัน เบอร์โทรศัพท์ 02-3069148


  

ปรับปรุงล่าสุด: 22 กรกฏาคม 25596
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th