คลินิกอายุรกรรมและเฉพาะทาง

          โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิด้านโรคเขตร้อน ให้บริการผู้ป่วยโรคเขตร้อน ที่เป็นปัญหาสำคัญของภูมิภาคเอเชีย และนานาชาติ เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคเท้าช้าง โรคพยาธิ โรคติดเชื้อสำคัญต่างๆ และโรงพยาบาลฯ ยังให้บริการผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ฯลฯ รวมถึงให้บริการคลินิกเฉพาะทาง เช่น คลินิกโรคเด็ก คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกโรคปอด คลินิกโรคตับและทางเดินอาหาร คลินิกโรคไตและทางเดินปัสสาวะ คลินิกโรคภูมิแพ้ คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคระบบประสาท เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 อาครราชนครินทร์
                 โทรศัพท์ 02-3069146 , 02-3069147  ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.00-16.00 น. 

ตารางแพทย์ออกตรวจ 


  

ปรับปรุงล่าสุด: 22 กรกฏาคม 2559

คลินิกพิเศษ

ตารางคลินิกพิเศษ 
ค่าแพทย์คลินิกพิเศษ 

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกพิเศษ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์. 02-3069199
          E-mail :tmhospital@diamond.mahidol.ac.th
          Facebook : https://www.facebook.com/tmhospital/  


  

ปรับปรุงล่าสุด: 9 มิถุนายน 2560
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th