การบริการพิเศษทางการแพทย์ (TMD)

คลินิก TMD

          คลินิก TMD โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการสุขภาพแบบพิเศษ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยสามารถมารับบริการได้นอกเวลาทำการ โดยมี 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า คลินิกรุ่งอรุณ (TMD) ช่วงเย็น คลินิกยามเย็น เปิดให้บริการในช่วงเย็น และโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสถาบันประสาทวิทยา เปิดให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป โรคผิวหนังโรคในเด็ก โรคอายุรกรรม โรคระบบทางเดินอาหาร โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคกระดูกและข้อ โรคประสาท โรคทางจิตเวช เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสถาบันประสาทวิทยา

เวลาทำการคลินิก

          คลินิกรุ่งอรุณ (TMD) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.00 – 09.00 น.
          คลินิกยามเย็น (TMD) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 13.00 – 20.00 น.
          การให้บริการคลินิกพิเศษ (TMD) ในวันเสาร์ เวลา 07.00 – 16.00 น.
          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิก TMD เบอร์โทรศัพท์. 02-3069199
          E-mail :tmhospital@diamond.mahidol.ac.th


  

ปรับปรุงล่าสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2557
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th