คลินิกโรคเขตร้อน (TropMed Clinic)

คลินิกพยาธิ (Parasite Clinic)

          คลินิกพยาธิ (Parasite Clinic) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับดูแลรักษาโรคเขตร้อนเรื่องพยาธิโดยเฉพาะ เป็นคลินิกพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มุ่งเน้นการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ รักษาโรคที่เกิดจากพยาธิในระบบต่างๆ ทางเดินอาหาร ทางสมองหรือทางผิวหนัง เช่น พยาธิตัดจี๊ด พยาธิตัวตืด พยาธิเส้นด้าย พยาธิแส้ม้า พยาธิปากขอ พยาธิตัวกลม โดยให้บริการตรวจอุจจาระและตรวจเลือด เพื่อหาพยาธิ

สถานที่ตั้ง

          อาคารราชนครินทร์ ชั้น1โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
          420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02-3069148


  

ปรับปรุงล่าสุด: 22 กรกฏาคม 2559
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th