คลินิกไวรัสตับอักเสบ (VIRAL HEPATITIS CLINIC)

คลินิกไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis Clinic)

          คลินิกไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis Clinic) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบเ เป็นคลินิกพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการวินิจฉัยและดูแลรักษาไวรัสตับอักเสบ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในการฉีดวัคซีนป้องกัน

สถานที่ตั้ง

          เวลาทำการ วันอังคาร - พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น
          อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
          420/6 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
          


  

ปรับปรุงล่าสุด: 28 กรกฎาคม 2557
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th