มาโรงพยาบาลครั้งแรก คลินิค TMD พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ห้องพัก สิทธิพิเศษและส่วนลด
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์ฌขตร้อนในพระอุปถัมน์ ทรอปเมดโฮมแคร์ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Hospital Research Gateway วิธีการใช้WIFI