หน้าแรก

 

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 38 โดยมีกำหนดการและระเบียบการดังนี้


คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 36)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล