บล็อก   Insert Alticle
เรื่อง (Title) ผู้เขียน (Author) วันที่ปรับปรุงล่าสุด (Date)
ขอบคุณครับ [] นพดล ตั้งภักดี 25 มี.ค. 57 09:09:53 น.
การประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ขององค์กรและบุคลากร [] เยาวลักษณ์ สุขธนะ 28 มี.ค. 57 09:19:04 น.
TM-Governance System [] Yaowalark Sukthana 23 เม.ย. 57 20:09:51 น.
ระบบกำกับดูแลองค์กร [] เยาวลักษณ์ สุขธนะ 23 เม.ย. 57 20:17:19 น.
ภาพกิจกรรม (๑) โครงการ Crafting the Future of FTM [] นพดล ตั้งภักดี 01 มิ.ย. 57 21:56:32 น.
บางมุมมองจากโครงการ "Crafting the Future of FTM" โดยคณบดีเยาวลักษณ์ สุขธนะ [] คณบดีเยาวลักษณ์ สุขธนะ 02 มิ.ย. 57 16:49:43 น.
Crafting the Future of FTM: My Point of View [] Dean Yaowalark Sukthana 04 มิ.ย. 57 13:45:54 น.
I could not create a [] Ira 23 มิ.ย. 57 05:30:30 น.
ระบบธรรมาภิบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ภาพประกอบ) [] นพดล ตั้งภักดี (ในนามของคณบดี เยาวลักษณ์ สุขธนะ) 31 ส.ค. 57 20:05:29 น.
TM-Governance System (illustration) [] Noppadon Tangpukdee (on behalf of Dean Yaowalark S 01 ก.ย. 57 10:03:09 น.
Mr. [] 1 14 ต.ค. 58 10:02:18 น.
XWkQAPMBEVApX [] Bradley 24 ต.ค. 58 00:53:22 น.
xhTPxuoyXl [] Barnypok 30 ธ.ค. 59 09:47:48 น.
*hi!,I like your wri [] Geraldine 18 มี.ค. 60 14:52:45 น.
jyEBYGIXzkslmn [] GoldenTabs 08 ม.ค. 61 23:32:32 น.