หน้าแรก

โรคเห็บ

โรคเหา

โรคหิด

โรคไข้สมองอักเสบเจอ

โรคฉี่หน

โรคปอดบวม

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้ไรอ่อน

โรคไข้ดิน

โรคชิคุนกุนยา

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคพยาธิปากขอ

โรควัณโรค

โรคพยาธิหอยโข่ง

โรคพยาธิเข็มหมุด

โรคพยาธิใบไม้ตับ

โรคหนอนพยาธิ

โรคพยาธิตัวจี๊ด

โรคพยาธิตัวตืด

โรคพยาธิตัวบวม

โรคมาลาเรีย

โรคหน่อไม้ปี๊บ

โรคอะมีบากินสมอง

โรคอุจจาระร่วง

 

 

ปวดข้อเพราะยุงลายกัด

   เด็กหญิงงามตาม เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
เพิ่งไปเข้าค่ายกับทางโรงเรียน ที่จังหวัดตรัง หลังจากกลับมาบ้านได้ 7 วัน ก็มีไข้สูง
คลื่นไส้อาเจียน ผื่นแดงคันตามตัวและแขนขา และ ปวดนิ้วข้อมือและแขนขาทั้ง 2 ข้าง สอบถามพบว่ามีเพื่อนอีก 2 คน ที่ไปเข้าค่าย
ด้วยกันกลับมา มีอาการคล้ายๆกันคือมีไข้และ
ผื่นขึ้น จากการตรวจพบว่าข้อนิ้วมือและข้อมือ
ทั้ง 2 ข้างบวมแดง และมีผื่นแดงๆไม่นูนขึ้นทั้งตัว
การตรวจเลือด พบว่าเด็กทั้งสามคนเป็น
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ไข้ชิคุนกุนยา

 
 

+ โรคนี้มีมานานหรือยัง ทำไมไม่เคยได้ยินชื่อโรคนี้เลย

   โรคนี้ไม่ได้เป็นโรคที่พบใหม่ พบในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 แล้ว แต่ไม่ค่อยมีการระบาดมากนัก คนจึงไม่ค่อยรู้จัก ครั้งหลังสุดมีการระบาดใน ภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2551

+ โรคนี้เกิดจากอะไร

   โรคเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya) ซึ่งติดต่อโดย ยุงลาย ในประเทศไทยพบว่าทั้งยุงลายบ้านและยุงลายสวน (ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับยุงลายที่นำเชื้อไข้เลือดออก) สามารถนำโรคนี้ได้ ในภาคใต้พบว่าการระบาดเกิดจากยุงลายสวนกัด ขณะที่ออกไปทำงาน ในสวนยางพารา ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน การที่มีโรคนี้ระบาดในภาคใต้เป็นเวลานาน เพราะภาคใต้มีฤดูฝนยาวนานยุงจึงแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว แต่การกำจัดยุง ทำได้ลำบาก ส่วนหนึ่งเพราะปัญหาความไม่สงบโดยเฉพาะในสามจังหวัด ชายแดนใต้ ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อควบคุม และกำจัดยุงลายได้

+ อาการของโรคเป็นอย่างไร

   อาการของโรคมักมีไข้สูงเฉียบพลัน มีผื่นแดงตามลำตัวและแขนขาปวด หรือบวมตามข้อ ซึ่งมักเป็นข้อมือ นิ้วมือหรือเท้า ในผู้ใหญ่อาจ รุนแรงจนขยับข้อไม่ได้หรือเดินไม่ได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่การปวดข้อจะหายได้เอง ใน1-2 สัปดาห์ นอกจากบางคนอาจปวดข้อนาน เป็นเดือนหรือปี พบผู้ป่วย ในทุกอายุ แต่พบมากในผู้ใหญ่ซึ่งไปทำงานนอกบ้านในประเทศไทยยังไม่พบ ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขั้นเสียชีวิต และหลังจากเป็นแล้วจะมีภูมิคุ้มกันไป ตลอดชีวิต

+ ถ้ามีอาการไข้และปวดข้อ...แปลว่าเป็นโรคนี้แน่ๆ หรือเปล่า

   โรคนี้บางครั้งจะคล้ายไข้เลือดออกมาก เพราะมีไข้สูง (เด็กเล็กๆ อาจชักไข้สูง) ปวดเมื่อยตัว ปวดข้อ และผื่นได้คล้ายๆกัน แต่โรคนี้มักจะไม่มี เลือดออก และไม่ช็อก อย่างไรก็ตามหากไม่แน่ใจ ควรหาหมอเพื่อตรวจ ให้แน่นอน

   ในคนสูงอายุ โรคนี้อาจคล้ายโรคปวดข้อจากสาเหตุอื่น เช่น เก๊าต์ ข้ออักเสบติดเชื้อ จึงควรหาหมอเพื่อตรวจและให้การรักษาที่ถูกต้อง

+ โรคนี้รักษาอย่างไร

   โรคนี้ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ และไม่มีวัคซีนป้องกัน จึงเป็นการรักษา ตามอาการ คือ ให้ยาลดไข้ ยาลดอาการปวดข้อ และลดอาการคัน คนไข้ ที่ปวดข้อมาก ควรพักจนกว่าจะดีขึ้น

+ จะป้องกันไม่ให้ตัวเองและคนอื่นเป็นโรคอย่างไร

1. ตัวคนไข้เองต้องลดโอกาสการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น โดยช่วง 7 วัน
2. ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด     ทายากันยุงและนอนกางมุ้งหรือใช้มุ้งลวด
3. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทั้งในบ้านและรอบบ้าน