ข่าวประชาสัมพันธ์

  12-14 ธันวาคม 2561
  ตารางรถรับ-ส่ง JITMM 2018
  12-14 ธันวาคม 2561
  JITMM 2018
  10-15 ธันวาคม 2561
  ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษประจำวันที่ 10 - 15 ธันวาคม 2561
  11-21 ธันวาคม 2561
  รับสมัครหลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
  25 ธันวาคม 2561
  HAPPY NEW YEAR 2019 ธีมการแต่งกาย "อาชีพในฝัน"
  4-26 ธันวาคม 2561
  ประกาศสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหาร ในศูนย์อาหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน อาคารจำลอง หะริณสุต

แสดงความยินดี

 • 10 ตุลาคม 2561
  ขอแสดงความยินดี
 • 17 กันยายน - 30 ธันวาคม 2561
  Sornchai Looareesuwan Medal Winners