ข่าวประชาสัมพันธ์

  20-22 กุมภาพันธ์ 2562
  The 136 th AUN QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL
  18-23 กุมภาพันธ์ 2562
  ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
  26 กุมภาพันธ์ 2562
  โครงการพัฒนาอาจารย์
  28 กุมภาพันธ์ 2562
  เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
  28 กุมภาพันธ์ 2562
  ขอแสดงความยินดี
  5 มีนาคม 2562
  Lunch Talk

แสดงความยินดี

 • 31 มกราคม 2562
  แสดงความยินดี
 • 31 มกราคม 2562
  ขอแสดงความยินดี