ข่าวประชาสัมพันธ์

  26-27 มิถุนายน 2562
  ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 บุคลากรทุกอาคาร ยดเว้นอาคารราชนครินทร์
  24-28 มิถุนายน 2562
  "เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย"
  24-28 มิถุนายน 2562
  “Online Morphometrics of Vectors and Parasites”
  5-28 มิถุนายน 2562
  ประกาศสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ส่วนวิทยบริการ)
  28 มิถุนายน 2562
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL (ITP)
  24-29 มิถุนายน 2562
  ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษประจำวันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2562

แสดงความยินดี

 • 29 มีนาคม 2562
  ขอแสดงความยินดี
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562
  ขอแสดงความยินดี