คณะผู้บริหาร
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ/แผนภูมิยุทธศาสตร์ 
       วัฒนธรรมองค์กร
       โครงสร้างโรงพยาบาล
       ประวัติโรงพยาบาล
       แผนที่ตั้ง
       ฝ่ายการพยาบาล
       งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
     ( HA )
       ข่าวประชาสัมพันธ์
       กิจกรรม
       ความเชี่ยวชาญพิเศษ
       ตารางการออกตรวจ
       คลินิกพิเศษ
       คลินิกไข้เฉียบพลัน
       เวชศาสตร์ท่องเที่ยว
       เวชศาสตร์ทางเลือก
       การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
       การบริการห้องพักผู้ป่วย
       หลักสูตร
       โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
       มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์
     เขตร้อน
       จดหมายข่าว จากใจทีมบริหาร
       จดหมายข่าว HA
       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
       งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
       ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
rajanagarindrabuilding

  

คลินิกพิเศษ

วัน ชื่อแพทย์ คลินิคพิเศษ
จันทร์ 1. รศ.วัฒนา เลี้ยววัฒนา
2. พญ.วิภา ธนาชาติเวทย์ 
3. รศ.วิชัย สุภนรานนท์
4. พ.ญ.วรดา ชูวิเชียร
5. นพ.สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์
6. ผศ.วัชรี โชคจินดาชัย
- โรคตับ
- โรคไต และทางเดิน ปัสสาวะ
- โรคผิวหนัง และ แพทย์แผนจีน
- โรคผิวหนัง
- โรคเลือด
- โรคเด็กทั่วไป
อังคาร 1. ศ.พลรัตน์ วิไลรัตน์
2. รศ.ศรีวิชา ครุฑสูตร
3. ผศ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
4. ผศ.จิตติมา ฐิตวัฒน์
5. พญ.สุดารัตน์ ศรีคิรินทร์
- โรคทางเดินอาหาร
- โรคอายุรกรรมทั่วไป
- โรคปอด
- โรคผิวหนัง
- แพทย์แผนจีน
พุธ 1. รศ.มาเรียว ริกันตี
2. ผศ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
3. พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล
4. รศ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
5. รศ.วิชัย สุภนรานนท์
6. ผศ.นัฏฐเนศวร์ ลับเลิศลบ
- โรคพยาธิตัวจี๊ด
- โรคไต และระบบทางเดิน ปัสสาวะ
- โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคตับ
- โรคเด็กทั่วไป
- โรคผิวหนัง และ แพทย์แผนจีน
- โรคผิวหนัง
พฤหัสบดี 1. ผศ.จิตติมา ฐิตวัฒน์
2. พ.ญ.วรดา ชูวิเชียร
3. พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์
4. นพ.อัศจรรย์ จันทนพ
- โรคผิวหนังและโรคตัวจี๊ด
- โรคผิวหนังและโรคตัวจี๊ด
- โรคเด็กทั่วไป
- แพทย์แผนจีน
ศุกร์ 1. รศ.มาเรียว ริกันตี
2. รศ.วิชัย สุภนรานนท์
3. นพ.พงษ์เดช วิเชียรประสาสน์
- โรคพยาธิตัวจี๊ด
- แพทย์แผนจีน
- โรคอายุรกรรมประสาท
ปรับปรุงล่าสุด:15 มกราคม 2556