ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ผู้ป่วยสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-3069199 (ในเวลาราชการ) ,02-3069148 (นอกเวลาราชการ)

ผู้ป่วยนอก คลินิกอายุรกรรมทั่วไป และเฉพาะทางเวลา 08.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-3069146 , 02-3069147

ผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษ TMDเวลา 08.00-20.00 น.
โทรศัพท์ : 02-3069149

ผู้ป่วยนอก คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง เวลา 08.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-3069145

ผู้ป่วยนอก คลินิกไข้ เปิด 24 ชั่วโมง 
โทรศัพท์ : 02-3069148

ผู้ป่วยนอก คลินิกโรคเขตร้อน เวลา 08.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : 02-3069148

ผู้ป่วยนอก คลิกเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม) เวลา 08.00-14.00 น.
โทรศัพท์ : 02-3549100 ต่อ 1420 , 1226

ผู้ป่วยนอก คลิกเวชศาสตร์แผนไทย เวลา 07.00-19.00 น. (ปิดรับบัตรเวลา 17.30 น. )ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โทรศัพท์ : 02-3069169 หรือ 02-3069170

ผู้ป่วยนอก คลินิกกายภาพบำบัด เวลา 08.00-20.00 น.
โทรศัพท์ : 02-3069171

Email: tmhospital@diamond.mahidol.ac.th

ท่านสามารถกรอกข้อความ คำถามหรือข้อเสนอแนะมายังโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้ ในแบบฟอร์มข้างล่างนี้


Contact Form
 
ชื่อ :  
Email :  
หัวข้อ :  
ข้อความ :  
 
 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2564
Copyright © 2006 - 2019 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th