การบริการพิเศษทางการแพทย์ (TMD)

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษ TMD

วันจันทร์ ที่  1 มิถุนายน  2563

คลินิกยามเย็น

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
(16.00-19.00 น.)
นพ. วศิน แมตสี่

คลินิกโรคหัวใจ
(17.00-20.00 น.)
นพ. เขตต์ ศรีประทักษ์

คลินิกกายภาพบำบัด
(15.00 - 20.00 น.)
นักกายภาพบำบัด
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน


วันอังคาร ที่  2 มิถุนายน  2563

คลินิกพิเศษวันทำงาน คลินิกยามเย็น

คลินิกโรคกระดูกและข้อ
(13.00 - 15.00 น.)
นพ. ไชยยศ ชัยชาญกุล

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(13.00-15.30 น.)
พญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ

**คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย
ที่มีอาการปวด อาการผิดปกติของระบบกระดูกเอ็น
และกล้ามเนื้อ อาการออฟฟิศซินโดรม การบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา อาการผิดปกติหรือบาดเจ็บของระบบประสาท
และสมอง ให้คำปรึกษาและรักษาฟื้นฟูด้วยวิธีการบูรณการ
การรักษาร่วมกับแผนกกายภาพบำบัด การใช้เครื่องมือทางกายภาพ การฉีดยารักษาเฉพาะที่ การลงเข็มสะกิดคลายกล้ามเนื้อ
และการฝังเข็มรักษา

คลินิกโรคหัวใจ
(16.00-18.00 น.)
พญ. ชญาสินธุ์ แม้นสงวน

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
(16.00-19.00 น.)
พญ. ลภากร  ฉัตรพัฒน์

คลินิกกายภาพบำบัด
(16.00-20.00 น.)
นักกายภาพบำบัด
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน


วันพุธ ที่  3 มิถุนายน  2563

คลินิกยามเย็น

คลินิกกายภาพบำบัด
(16.00 - 20.00 น.)
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

วันพฤหัสบดี ที่  4 มิถุนายน 2563

คลินิกพิเศษวันทำงาน คลินิกยามเย็น

คลินิกโรคปวดหลัง-ปวดเข่า
(13.00 -15.00 น.)
นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล

คลินิกโรคหัวใจ
(13.00 - 15.00 น.)
นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร
(17.00-20.00 น.)
พญ. ฉัตรพร กิตติตระกูล

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
(16.00-18.00 น.)
นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย

คลินิกกายภาพบำบัด
(16.00 - 20.00 น.)
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

วันศุกร์ ที่  5 มิถุนายน 2563

คลินิกพิเศษวันทำงาน คลินิกยามเย็น

คลินิกโรคกระดูก
(13.00 - 15.00 น.)
นพ. ไชยยศ ชัยชาญกุล


คลินิกกายภาพบำบัด
(16.00 - 20.00 น.)
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

วันเสาร์ ที่  6 มิถุนายน  2563

คลินิกพิเศษสุดสัปดาห์

คลินิกผิวหนังและความงาม
(08.30-09.30 น.)
พญ. จิตติมา ฐิตวัฒน์

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
(09.00-11.30 น.)
นพ. วัชรพงศ์ ปิยะภาณี

คลินิกโรคปวดหลัง-ปวดเข่า
(08.30-11.30 น.)
นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล

คลินิกกายภาพบำบัด
(08.00-12.00 น.)
นักกายภาพบำบัด รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

หมายเหตุ

      1. วันเสาร์เปิดบริการ ถึงเวลา 12.00 น.
      2. วันอาทิตย์ไม่เปิดให้บริการ
      3. คลินิก TMD มีการเปลี่ยนแปลง การออกตรวจของแพทย์ กรุณาตรวจสอบวัน - เวลา ก่อนรับบริการ
      4. สอบถาม - นัดหมาย โทร. 02-306-9199

      ** คลินิกโรคปวดหลังปวดเข่า เปิดให้การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเทคนิค ESI (Epidural Steroid Injection)
          ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 -12.00 น. กรุณานัดหมายก่อนรับบริการ
          คลินิกกายภาพบำบัดเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
          จันทร์-ศุกร์: เวลา 16.00 - 20.00 น.เสาร์: เวลา 08.00 - 12.00 น.
          

    ตารางแพทย์ออกตรวจสัปดาห์ก่อน                                                             ตารางแพทย์สัปดาห์ถัดไป   

  

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มืถุนายน 2563
Copyright © 2006 - 2019 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th