คลินิกกายภาพบำบัด (Physical Therapy)

         คลินิกกายภาพบำบัด ให้คำปรึกษา ให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อรักษาและฟื้นฟูอาการของผู้ป่วยหรือผู้พิการให้กลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงภาวะปกติให้มากที่สุด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเป็นการฝึกเพื่อให้มีกำลังกล้าม
เนื้อเพิ่มขึ้น ป้องกันการเกิดข้อยึดติด แก้ไขความผิดปกติที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วย /
ผู้พิการ / ผู้ดูแลและญาติเข้าใจถึงภาวะการดำเนินโรค วิธีการดูแล และการฝึกอย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติที่สุด

โรคที่สามารถใช้การรักษาทางกายภาพบำบัดได้แก่

         1. ปัญหาโรคกระดูกและข้อเช่น ปวดหลัง ปวดคอ ข้อติดแข็ง กล้ามเนื้อลีบเล็ก กระดูกทับเส้นประสาท ข้อเสื่อม ข้ออักเสบ
              อุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น
         2. ปัญหาโรคทางระบบประสาทเช่น อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน อัมพาตทั้งตัว
         3.ปัญหาโรคทางระบบหายใจและหัวใจและหลอดเลือด
         4.ปัญหาการพัฒนาการผิดปกติในเด็ก

คลินิกกายภาพบำบัดให้การรักษาโดยวิธีการทางกายภาพบำบัดต่างๆ เช่น

         1. รักษาโดยคลื่นไฟฟ้าความร้อน (diathermy)
         2.รักษาโดยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound)
         3. การดึง (Traction)
         4. การประคบความร้อน (Hot pack)
         5. การดัดและดึง (Joint mobilization)
         6. การนวด (Massage)
         7. การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
         8. การออกกำลังเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (ROM exercise)
         9. การออกกำลังเพิ่มความแข็งแรง (Strengthening exercise)
         10. การออกกำลังกายแบบทำให้ (Passive exercise)
         11. การฝึกเดิน (Gait training)
         12. การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL training)

การให้บริการ
         ผู้ป่วยใหม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ เพื่อประเมินสภาวะคนไข้ และพิจารณาสั่งการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยจะมีนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย ทำการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยต่อไป โดยในหน่วยกายภาพบำบัดจะมีเครื่องมือทางกายภาพบำบัด บุคลากรที่พร้อมดูแลตลอด

เวลาทำการคลินิกกายภาพบำบัด :
         คลินิกปกติ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา เปิดรับบัตรเวลา 08.00-11.30 น. และ เวลา 13.00 – 15.30 น.
         คลินิกพิเศษ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา เปิดรับบัตรเวลา 15.30-19.00 น. วันเสาร์ เปิดรับบัตรเวลา 08.00-11.30 น.
         ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-3069171


  


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 กรกฎาคม 2559

การรักษาด้วยวิธีการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าช่องเหนือไขสันหลัง (Epidural Steroid Injection : ESI)

               การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าช่องเหนือไขสันหลัง (Epidural Steroid Injection : ESI) เป็นหัตถการที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังและปวดหลังร้าวลงขา (Sciatica) ที่เกิดจากภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท ช่องไขสันหลังตีบแคบ และภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท

               ค่าบริการการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าช่องเหนือไขสันหลัง (ESI) ราคา 4,025 บาทต่อครั้ง ไม่รวมค่ายา สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง สิทธิรัฐวิสาหกิจ และสิทธิเบิกอื่นๆ สามารถเบิกได้

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมายการตรวจและรักษาด้วยวิธีพิเศษได้ที่
                 คลินิกพิเศษ TMD ชั้น 2 อาครราชนครินทร์
                 โทรศัพท์ 02-3069149 ในวันราชการ เวลา 07.00-20.00 น. วันเสาร์ เวลา 07.00-12.00 น.


  

ปรับปรุงล่าสุด:ปรับปรุงล่าสุด: 22 กรกฏาคม 2559

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้น (Gastroscopy)

               การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นเป็นการตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น โดยใส่กล้องส่องตรวจผ่านทางปากลงไปในกระเพาะอาหาร ก่อนใส่กล้องแพทย์จะพ่นยาชาที่บริเวณลำคอทำให้รู้สึกษาและเจ็บน้อยลง การตรวจทำให้แพทย์มองเห็นพยาธิสภาพของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นได้อย่างชัดเจน และถ้าพบความผิดปกติแพทย์สามารถนำชิ้นเนื้อมาตรวจได้ เพื่อให้การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

               การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคของลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยการใช้กล้องใส่ทางทวารหนักเข้าไปในลำไส้ใหญ่ ทำให้ตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และทวารหนักในระยะแรกได้ นอกจากนี้ยังสามารถให้การรักษาในบางโรคได้ด้วย เนื่องจากลำไส้มีอุจจาระเป็นอุปสรรคในการตรวจ จึงจำเป็นต้องเตรียมลำไส้ก่อนตรวจ เพื่อให้การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทำด้วยความสะดวก สามารถให้การวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำ เพราะมองเห็นความผิดปกติบนเยื่อบุลำไส้ เช่น เนื้องอก แผล อย่างชัดเจน


หมายเหตุ :ติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมายการตรวจได้ที่
                   ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร ชั้น 5 อาครราชนครินทร์
                   โทรศัพท์ 02-3069194 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.00-16.00 น. 


  

ปรับปรุงล่าสุด:ปรับปรุงล่าสุด: 26 กรกฏาคม 2559
Copyright © 2006 - 2019 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th