สำนักงานฝ่ายการพยาบาล

  
ชื่อ-นามสกุล : นางกองแก้ว ย้วนบุญหลิม
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Kongkeaw Younboonhlim
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้เชี่ยวชาญ)
e-mail Address : kongkeaw.yon@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3267
โทรสาร : 0-2306-9142
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษยา เลียบทวี
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Budsya Liapthawee
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานด้านการเรียนการสอนและวิชาการ
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการ)
e-mail Address : budsaya.lie@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3266
โทรสาร : 0-2306-9142
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์  แซ่ลิ้ม
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Rattanaporn Saelim
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานด้านบริการผู้ป่วยวิกฤต
  : พยาบาลหัวหน้าหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
e-mail Address : rattanaporn.sae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3271 ,3052
โทรสาร : 0-2306-9142
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ์
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Pittaya Piroonamornpun
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานด้านบริการผู้ป่วยนอก
  : พยาบาลหัวหน้าหน่วยควบคุมการติดเชื้อใน รพฯ
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการ)
e-mail Address : pittaya.pir@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3271 ,9197
โทรสาร : 0-2306-9142
 
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธานี รักนาม
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Thanee Raknam
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานด้านบริการผู้ป่วยใน
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการ)
e-mail Address : thanee.rak@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3266
โทรสาร : 0-2306-9142
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางศราวรรณ เหล่าชุนสุวรรณ
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Salawan Laochunsuwan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail Address : sarawan.lao@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3265
โทรสาร : 0-2306-9142
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอิศราพรรณ สร้อยพัชรกุล
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Itsarapan Sroiputcharakul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail Address : itsarapan.sro@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3264,9142
โทรสาร : 0-2306-9142
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรียานุช ผู้ฐานิสสร
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Preeyanut Puthanissorn
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail Address : preeyanut.put@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3265,9142
โทรสาร : 0-2306-9142
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสนทะญา ประสพกลิ่น
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Sonthaya Prasobklin
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป ระดับ บ2
e-mail Address : sonthaya.prs@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3265,9142
โทรสาร : 0-2306-9142
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติกาญจน์  ปานแดง
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Chutikarn Pandang
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป ระดับ บ2
e-mail Address : chutikarn.pad@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 3265,9142
โทรสาร : 0-2306-9142
 
   
Last update : 29 June 2023