โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

  
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษยา เลียบทวี
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Budsya Liapthawee
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการ)
e-mail Address : budsaya.lie@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1630
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรัสศรี ลัยทอง
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Jarrussri Laithong
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการ)
e-mail Address : jarrussri.lat@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1632
โทรสาร : 0-2306-9144
 
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพรรณ พักศาลา
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Siriphan Paksala
ตำแหน่ง : พยาบาล (ผู้ชำนาญการ)
e-mail Address : siriphan.pak@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1632
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชิดชนก บุญเพ็ง
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Chidchanok Bunpeng
ตำแหน่ง : พยาบาล
e-mail Address : chidchanok.bun@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1632
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางชลิดา มนต์ภัสสร
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Chalida Monpassorn
ตำแหน่ง : พยาบาล
e-mail Address : chalida.mon@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1632
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพลงศกุณ สุวรรณกูฏ
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Plengsakoon Suwannakudt
ตำแหน่ง : พยาบาล
e-mail Address : plengsakoon.suw@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1632
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรทนา เกษสุนทร
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Vantana Kesssoontorn
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (ผู้ชำนาญงาน)
e-mail Address : vantana.kes@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1632
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสายทิพย์ ศรีสุวะ
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Saithip Srisuva
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : saithip.sri@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1632
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิต สุนทรา
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Somjit Soontara
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
e-mail Address : somjit.soo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1632
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางอริสรา จำปี
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Arisara Champee
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail Address : arisara.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1631
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางเกศรา ปิ่นแก้ว
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Kedsara Pinkaew
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail Address : kedsara.nua@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1631
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณา ศรีดารากุล
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Panna Sridarakul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail Address : panna.sri@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1631
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนีวรรณ  เวชบุตต์
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Ratehaneevan Vetehaboot
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
e-mail Address : ratehaneevan.vee@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1631
โทรสาร : 0-2306-9144
 
  
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันยา สินทบ
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Kunya Sintop
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
e-mail Address : kanya.sin@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 1631
โทรสาร : 0-2306-9144
 
   
Last update : 28 November 2019