การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การตอบโต้สถานการณ์กราดยิง (Active Shooter) ประจำปีงบประมาณ 2567”

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การตอบโต้สถานการณ์กราดยิง (Active Shooter) ประจำปีงบประมาณ 2567” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงคฺของกิจกรรม ซึ่งจัดเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และวิธีการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตกรณีมือปืนกราดยิงได้อย่างถูกต้อง โดยมี พ.ต.ท.ศตวรรษ คนชุม รองผู้กำกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล