รายงานสรุปค่าใช้จ่ายภาค

ปี 2567

- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายภาควิชา/ รพ./ สนง.และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 | Print รายงานสรุปค่าใช้จ่าย

สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2566

 

ปี 2566

- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายภาควิชา/ รพ./ สนง.และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 | Print รายงานสรุปค่าใช้จ่าย

สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2566

 

ปี 2565

- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายภาควิชา/ รพ./ สนง.และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 | Print รายงานสรุปค่าใช้จ่าย

สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2564

 

ปี 2564

- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายภาควิชา/ รพ./ สนง.และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 | Print รายงานสรุปค่าใช้จ่าย

สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2564

 

ปี 2563

- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายภาควิชา/ รพ./ สนง.และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 | Print รายงานสรุปค่าใช้จ่าย

สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2563

 

ปี 2562

- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายภาควิชา/ รพ./ สนง.และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2562  | Print รายงานสรุปค่าใช้จ่าย

- สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2562