หน้าแรก

โรคเห็บ

โรคเหา

โรคหิด

โรคไข้สมองอักเสบเจอ

โรคฉี่หน

โรคปอดบวม

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้ไรอ่อน

โรคไข้ดิน

โรคชิคุนกุนยา

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคพยาธิปากขอ

โรควัณโรค

โรคพยาธิหอยโข่ง

โรคพยาธิเข็มหมุด

โรคพยาธิใบไม้ตับ

โรคหนอนพยาธิ

โรคพยาธิตัวจี๊ด

โรคพยาธิตัวตืด

โรคพยาธิตัวบวม

โรคมาลาเรีย

โรคหน่อไม้ปี๊บ

โรคอะมีบากินสมอง

โรคอุจจาระร่วง

 

                      

 
    • เคยมีอาการคันก้นกันไหม ?

    พยาธิที่ก่อให้เกิดอาการนี้คือพยาธิคันก้น บางครั้งจะรู้จักกันในชื่อของ พยาธิเข็มหมุด สามารถพบได้ทั่วโลก แต่มักพบในแถบประเทศเมืองหนาวมากกว่า ประเทศเมืองร้อน และพบในเด็กมากว่าผู้ใหญ่ โดยพยาธิตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในลำไส้ เล็กส่วนปลายต่อกับลำไส้ใหญ่และอาจพบที่บริเวณไส้ติ่งได้ด้วย

  • ลักษณะ

     เป็นพยาธิตัวกลมที่มีขนาดเล็ก ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ หลังจากที่พยาธิตัว เมียถูกผสมพันธุ์แล้วจะเคลื่อนออกมาวางไข่ที่บริเวณผิวหนังรอบๆ รูก้นในตอนกลางคืน ทำให้คนไข้มีอาการคันบริเวณรูก้นมาก ตัวเมียแต่ละตัวสามารถออกไข่ประมาณ 11,000 ฟอง ไข่มีลักษณะแบนข้างหนึ่ง โค้งข้างหนึ่ง ไม่มีสี หลังจากนั้นไข่จะเจริญ เป็นไข่ระยะติดต่อซึ่งมีพยาธิตัวอ่อนเจริญอยู่ภายในไข่และฟักเป็นพยาธิตัวอ่อนภายใน ไม่กี่ชั่วโมงแล้วคลานกลับเข้าไปในลำไส้ของคนไข้เดิมได้
 
                     

     นอกจากนี้ เวลาคันก้นแล้วเกาจะทำให้ไข่พยาธิติดตามเล็บมือได้ และเมื่อหยิบ จับอาหารก็จะทำให้ไข่ติดกับอาหาร และถูกกินเข้าไป หรืออาจติดต่อเข้าสู่คนทาง อาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนกับไข่พยาธิ แม้แต่การสูดเอาไข่ของพยาธิเข้าไปก็ สามารถทำให้ติดโรคพยาธิชนิดนี้ได้เช่นกัน
 
 
   
    • ทุกคนมีโอกาสติดโรคพยาธินี้ได้พอๆ กัน

      อาจารย์จิม เป็นชาวอังกฤษและสอนในมหาวิทยาลัย มาปรึกษาหมอด้วยอาการ คันรอบๆ รูก้นมาก ทำให้นอนไม่หลับเวลากลางคืน ก่อนหน้านี้ลูกสาว 2 คน ก็มี อาการเช่นเดียวกัน สังเกตเห็นพยาธิสีขาว รูปร่างเรียวเล็ก คล้ายรากของต้นหอม ไชอยู่ที่รูก้น ได้ใช้ปากคีบเล็กๆ คีบเอาพยาธิออกจากรูกันทีละตัวทุกคืน และครั้งนี้ ตัวคนไข้ก็เริ่มมีอาการคันรูก้นเช่นเดียวกับลูกสาว

     จะเห็นได้ว่าลักษณะของอาการที่คนไข้บอกร่วมกับลักษณะพยาธิที่เห็นน่าจะเป็น พยาธิคันก้น ซึ่งสามารถพบได้ในผู้คนทุกวัย ไม่เลือกชนชั้นหรือฐานะ เนื่องจากไข่ พยาธิมีขนาดเล็กและเบา สามารถกระจายตามที่นอน เสื้อผ้าและอื่นๆ ได จึงติดต่อ ได้ง่าย และพบว่าติดต่อกันในหมู่สมาชิกในครอบครัว หรือที่ที่มีการอยู่รวมกันของผู้คน เช่น โรงเรียนประจำที่นักเรียนกินอยู่หลับนอนร่วมกันได้บ่อยๆ


               


  • ทั้งครอบครัวสามัคคีกินยารักษา

  >> การวินิจฉัยโรค


     ทำได้โดยการตรวจหาไข่พยาธิ โดยใช้สกอตเทปเหนียวใสแปะบริเวณรอบๆ รูก้น ซึ่งเป็นบริเวณที่พยาธิตัวเมียมักจะคลานออกมาวางไข่ เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและเป็นการ ตรวจที่ดีที่สุด แนะนำให้ตรวจตอนตื่นนอน เช้าขณะยังไม่ได้อาบน้ำ จะทำให้มีโอกาส ตรวจพบไข่พยาธิได้มากขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือ ถ้าเด็กนอนกระสับกระส่ายตอนกลางคืน เนื่องจากคันก้น ให้ลองแหวกรูก้นดูอาจพบตัวพยาธิเส้นเล็กๆ สีขาวๆ ได้

  >> การรักษา

     จะใช้ยารักษาหนอนพยาธิตัวกลมซึ่งให้ผลในการรักษาที่ดี แต่ต้องให้การรักษา ซ้ำอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปด้วยยาชนิดและจำนวนเท่าเดิม และที่สำคัญต้องให้ยารักษา ทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และทำความสะอาดที่นอน หมอน ผ้าปู ซึ่งอาจมีไข่ พยาธิติดอยู่