VDO

ไข้เลือดออกกับทางออกด้วยแอนติบอดีมนุษย์ : Research Impact [by Mahidol]โดย : รองศาสตร์จารย์ น. สพ. ดร. พงศ์ราม รามสูตร (หัวหน้าศูนย์ความป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) งานวิจัย “แอนติบอดีมนุษย์สำหรับรักษาไข้เลือดออก”

โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซากา ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น หรือ JICA ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยการใช้แอนติบอดีของมนุษย์รักษาการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก จนประสบความสำเร็จหลังจากนำมาทดลองในหนูและลิงแล้ว พบว่าแอนติบอดีสามารถทำลายเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้หมดภายใน 2 วัน

Show All Collapse

​​​ข่าว MONO29 GOOD MORNING THAILAND เสนอเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ต่อต้านไข้เลือดออก

รายการฝันให้ไกลไปให้ถึง ตอน รศ.น.สพ.ดร. พงศ์ราม รามสูต กับผลงานการแพทย์ไทยก้าวไกลระดับโลก ออกอากาศววันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2556

รักษาไข้เลือดออกครั้งแรกในโลก ตอน 2 : นักวิจัยที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างแอนติบอดีมนุษย์ที่ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้เป็นครั้งแรกในโลก

โดยจดสิทธิบัตรที่ประเทศอเมริกา (หมายเลข USA patent ID 61/532605) และตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Biochem Biophys Res Commun. 2012;423:867-872.

Show All Collapse

 ครั้งแรกของโลก! คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม มหิดล คิดค้นแอนติบอดีรักษาไข้เลือดออก สำนักข่าวไทย อสมท ที่ผ่านมาการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใช้­วิธีรักษาตามอาการ เนื่องจากไม่มียาหรือวัคซีนที่เฉพาะ

ล่าสุด ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคิดค้นแอนติบอดีจากคนยับยั้งไข้เลือ­ดได้ทั้ง 4 สายพันธุ์แล้วโดย : ศ. น. สพ. ดร. พงศ์ราม รามสูตร (หัวหน้าศูนย์ความป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล)

Show All Collapse

ศ. น. สพ. ดร. พงศ์ราม รามสูตร (หัวหน้าศูนย์ความป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) คิดค้นการวิจัยแอนติบอดีมนุษย์สำหรับการรักษาโรคไข้เลือดออก 

ขณะนี้ทดลองสำเร็จแล้ว ซึ่งยับยั้งเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้ในสัตว์ คาดอีก 4 ปีข้างหน้า จะสามารถใช้รักษาไข้เลือดออกในมนุษย์ได้ ติดตามได้จากรายงาน คุณพัชรวรินทร์ พัชรปภานันท์

Show All Collapse

รศ.นสพ.ดร.พงศ์ราม รามสูตร (หัวหน้าศูนย์ความป็นเลิศการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างสารสำหรับรักษาโรคไข้เลือดออก

โดยสร้างสารโมโนโคลนอล แอนติบอดีของมนุษย์ที่ยับยั้งไวรัสไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธ์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

Show All Collapse