หน้าแรก

 สมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 43 ปีการศึกษา 2566 - 2567 
(ค่าสมัครสอบ รร.ผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 672-8-68665-7 จำนวน 300 บาท)