หน้าแรก

 

 

 

  • ตรวจร่างกายวันที่ 30 มิ.ย.2565 เวลา 8.00-12.00 น. ชั้น 3 อาคารตระหนักจิต

 

ค่าตรวจร่างกาย นักศึกษาชาย 2,320 บาท นักศึกษาหญิง 2,390 บาท