Knowledge Management

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ ให้สัมภาษณ์ รายการ 1 ในพระราชดำริ เรื่อง โรคท็อกโซพลาสโมซิส ติดไม่ง่ายอย่างที่คิด

Published on Aug 30, 2020

รศ.ดร.องอาจ มหิทธิกร ให้สัมภาษณ์ข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 33 HD เรื่อง ติดเชื้อปรสิตจากผัดไทย

Published on July 10, 2019

รศ.ดร.องอาจ มหิทธิกร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว กล่าวว่าโดยปกติแล้วอาหารผัดไทหากมีเชื้อปรสิตไดเอนทะมีบา ฟราจิลิส เมื่อเจอความร้อน 60 องศาฯ นาน 1-2 นาที ก็ตายแล้ว ซึ่งหากติดเชื้อจะอยู่ในร่างกายได้ 2-3 วัน หากมีภูมิคุ้มกัน 2 วันถึงจะแสดงอาการ ซึ่งปกติจะไม่รุนแรงเป็นนานถึง 1 เดือนตามข่าวที่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเป็น จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนทานยาฆ่าเชื้อก็หายแล้ว

รศ.ดร.องอาจ กล่าวอีกว่า เชื้อปรสิตชนิดนี้ส่วนใหญ่จะติดเชื้อบริเวณลำไส้ ปนเปื้อนในอุจจาระ ซึ่งอาจอยู่ในน้ำ ผักข้างเคียงของผัดไทยก็เป็นได้ แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า กินจากไหน เพราะเชื้อนี้พบได้ทั่วโลก มาจากขี้หมูและขี้หนู

การย้อมสีพิเศษสำหรับเชื้อ Coccidia ด้วยวิธี Rapid DMSO Modified Acid fast stain

Published on Mar 25, 2019

การย้อมสีพิเศษสำหรับเชื้อ Microsporidia ด้วยวิธี Gram Chromotrope Stain​

Published on Mar 24, 2019

การผลิตสไลด์ถาวรโดยการย้อมด้วยสีไตรโครม Preparation of permanent slides by trichrome stain​

Published on Mar 25, 2019

วิธีการเตรียมสไลด์เลือดและย้อมสี Giemsa's

Published on Jun 26, 2014

เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา ตอนที่ 1 วิธีการเตรียมสไลด์เลือดและย้อมสี Giemsa’s

​การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยพยาธิลำไส้ที่ก่อให้เกิดโรคและฉวยโอกาส รุ่นที่ 2

Published on Mar 30, 2015

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยพยาธิลำไส้ที่ก่อให้เกิดโรคและฉวยโอกาส รุ่นที่ 2 ซึ่งภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ นักวิชาการ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพยาธิลำไส้ เชื้อพยาธิโปรโตซัว และปรสิตหนอนพยาธิ ที่พบในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยโรคเอดส์

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com