หน้าแรก

แบบสอบถาม     

 
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากร ประจำปี 2559 
 
 

ภาพข่าวกิจกรรม     

 
                                
28 มกราคม 2562
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อวยพรปีใหม่พุทธศักราช 2562 แด่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
       
      
         3 มกราคม 2562
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ฝ่ายการพยาบาล และภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
       
      
        

17 มกราคม 2562
ลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ อวยพรปีใหม่ 2562 แด่ครอบครัวคล้ายทับทิม  

 
                                

5 มกราคม 2561
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกรมแพทย์ทหารบก 118 ปี"


 

         2 กรกฎาคม 2561
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งพยาบาลจบใหม่สู่ฝ่ายการพยาบาล  
      
      
        

1 สิงหาคม 2561
พิธีการปฐมนิเทศเชิงปฎิบัติการแก่บุคลากรใหม่ (Orientation)

 

 
อ่านต่อ>>