หน้าแรก

ภาพข่าวกิจกรรม     

 
                                
8 กรกฎาคม 2563
การอบรมโครงการหัวหน้าพาทำ ครั้งที่ 5
       
      
         3 กรกฎาคม 2563
การอบรมโครงการหัวหน้าพาทำ ครั้งที่ 4
       
      
         25 มิถุนายน 2563
กิจกรรม KM Sharing แบ่งปันความรู้การใช้อุปกรณ์ภายในรถพยาบาล (Ambulance)
        
 
อ่านต่อ>>
 

ภาพข่าวผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19     

 
                                
3 กรกฎาคม 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบแอลกอฮอล์เจลจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
       
      
         23 มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้มีอุปการคุณ
       
      
         12 มิถุนายน 2563
การมอบใบอนุโมทนาบัตร แด่ครอบครัวผู้มีอุปการคุณ
       
      
 
                                
8-15 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
         7 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
         5 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
 
                                
2 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19  

 

         1 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19


 

         30 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
 
                                
29 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
         28 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
         27 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
 
                                
23 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19  

 

         22 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19


 

         21 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
 
                                
20 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
         16 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
         15 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
 
                                
14 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19  

 

         13 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19


 

         10 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
 
                                
9 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
         8 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
         7 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
 
                                
3 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19  

 

         2 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19


 

         1 เมษายน 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19
       
      
 
                      
28 มีนาคม 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบหน้ากากอนามัย (Medical Mask) สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
       
      
         27 มีนาคม 2563
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)