หน้าแรก

ภาพข่าวกิจกรรม     

 
                                
11 เมษายน 2565
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีอุปการคุณ
        
      
         8 เมษายน 2565
งานรำลึกวันก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อนครบ 62 ปี และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
        
      
         7 เมษายน 2565
พิธีมอบขีดหมวกผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
        
 
                                
7 เมษายน 2565
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีอุปการคุณ
        
      
         31 มีนาคม 2565
การอบรมวิชาการ “CPR in Covid era”
        
      
         18 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบกระเป๋าผ้า
        
      
 
อ่านต่อ>>
 Last update : 12  April 2022