ติดต่อเรา

สำนักงานฝ่ายการพยาบาล  ชั้น 6  อาคารราชนครินทร์

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

420/6 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี    กรุงเทพ 10400

โทร. 02-3069142 , 02-3069199 ต่อ 3264 ,3265

โทรสาร. 02-3069142  

วิธีการเดินทาง โดยใช้ BTS
1) นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
2) ใช้ทางออกที่ 3 
3) เดินมาตามถนนราชวิถี จะผ่านโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเด็ก 
4) หลังจากนั้นจะผ่านคณะสาธารณสุข และจะพบโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนอยู่ด้านซ้ายมือ
 

การเดินจากประตูถนนราชวิถีมายังอาคารโรงพยาบาล (อาคารราชนครินทร์)

Google Mapดู โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า