กิจกรรมงานวันสงกรานต์

  วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดงานครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2566โดยมีพิธีทาบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ 9รูป จากวัดน้อยนพคุณ ณ ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
โอกาสนี้ตัวแทนภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2566 “งานวัดรื่นเริงบันเทิงทุ่ง’เขตร้อน” ณ ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2(รางวัลที่ 3) พร้อมเงินรางวัล ในการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย

Shopping Basket