ข่าวประชาสัมพันธ์

1656669706040

พันธกิจ

ดูแลพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการคืองานของเรา

บริการของเรา

welfare_icon 01

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน
พิธีทำบุญตักบาตรเดือนเกิด
กิจกรรมทัศนศึกษา

welfare_icon 02

ฝ่ายกีฬา

กีฬา

 

 

welfare_icon 03

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ “เขตร้อน”


welfare_icon 04

ฝ่ายกิจกรรมชมรมและส่งเสริมทักษะ

การจัดกิจกรรมของชมรม ชมรมศิลปะ
ชมรมถ่ายภาพ ชมรมดนตรี ชมรมพุทธจริยา

welfare_icon 05

ฝ่ายกำกับดูแลมาตรฐานด้าน สุขาภิบาลอาหาร

กิจกรรมอบรม

 

Play Video

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564

risk-1
complaint