100 ปี พระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
  -   หนังสือ “จากสวนผึ้ง ถึง ทุ่งพญาไท”  
     
  -   หนังสือ “กิจกรรมงานฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”  
     
  พระกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 
     
 
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ทรงพระกรุณารับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ในพระอุปถัมภ์ และทรงรับเป็นองค์ประธาน
     
วันอังคารที่  9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2539 เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย มหิดล และทรงร่วมประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการ เตรียมงานและดำเนินงานฉลองครบรอบ 36 ปี เพื่อหารายได้ สมทบทุนก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
     
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ
     
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมชมกิจการของสถานีวิจัย โครงการวิจัยมาลาเรีย ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ที่บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
     
วันที่ พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
     
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543
เวลา 16.00 น.
เสด็จทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
     
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2544 เสด็จทรงเปิดศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ หรือ RTIC (Rajanagarindth Tropical Disease International Center) ที่บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 
   
  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 2561 – 2566  
   
  ภาพกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 2561 – 2566  
   
 

24 เมษายน 2562
พิธีเปิดห้อง "กัลยาณิวัฒนาวรานุสรณ์" ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (Biosafety Level 3 Laboratory : BSL 3)
     
วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 2561 เวลา 07.00 น. - 16.00 น.
ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 10 รูป / ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ และ บริการ ตรวจสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ เนื่องในวโรกาส 1 ทศวรรษ เสด็จสู่สวรรคาลัย
     

6 มิถุนายน 2561
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมงานเทศน์มหาชาติมหากุศล ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
     
 
   
 
ปรับปรุงล่าสุด : ๐๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒       
 
 
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th