กิจกรรม CSR | กิจกรรมหารายได้ | กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
  - ขอเชิญบริจาคเพื่อการกุศล    
     
   
     
  - ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต โครงการ "พี่แบ่ง น้องปัน คลังเลือดพญาไท" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐     
     
   
     
 
ปรับปรุงล่าสุด : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐       
 
 
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th