สรุปค่าใช้จ่ายภาควิชา/ รพ./ สนง.และศูนย์ ประจำปีงบประมาณ

ปี 2567 

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563