ข้อตกลงในการปฏิบัติงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
(Performance Agreement)

ประจำปีงบประมาณ 2567 ​

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำปีงบประมาณ 2559

ประจำปีงบประมาณ 2558

ประจำปีงบประมาณ 2557

ประจำปีงบประมาณ 2556