ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จากกองทุน “ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ” ประจำปีการศึกษา 2563
     
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563
"TROPMED Virtual Run 2020 : 60 วัน 60 km. เพื่อ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ 25 ปี มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ"
     
 
   
 
ปรับปรุงล่าสุด : ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓       
 
 
Copyright © 2006 - 2014 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster : tmwww@mahidol.ac.th