20230705-6253-22-m

งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 3 TropMed Quality Fair #3 “Revolution Towards SDGs : การปฏิรูปสู่ความยั่งยืน”

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 3 TropMed Quality Fair ครั้งที่ 3 "Revolution Towards SDGs : การปฏิรูปสู่ความยั่งยืน" ขึ้นในวันที่ กรกฎาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุ ...

20210806-5348-3-m

งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 2 TropMed Quality Fair #2 “Innovation 5.0 Are you OK? We OKR!”

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม TropMed Quality Fair ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรก ...

20180718-3886-17-m

งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1 TropMed Quality Fair #1 “เขตร้อนก้าวไกล ใส่ใจในคุณภาพ”

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป  สิงหศิวานนท์  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  เป็นประธานในพิธีเปิด งาน Tropmed Quality Fair ครั้งที่ 1 "เขตร้อนก้าวไกล ใส่ใจในคุณภาพ" โดยมี อาจารย์ ดร.วิรงค์รอง  เจียรกุล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  กล่าวร ...