ติดต่อเรา

สถานที่ : ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-3069100 ต่อ 3082
อีเมลล์ : tmdrmahidol@gmail.com

 

 

Last update: July 8, 2020