การตรวจวินิจฉัยที่เปิดให้บริการ

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้

  1. การตรวจหาเชื้อ dengue virus พร้อมจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อ dengue virus ด้วยวิธี Real time RT-PCR
  2. การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเชื้อ dengue virus ด้วยวิธี The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  3. การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ต่อเชื้อ dengue virus ด้วยวิธี The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  4. การตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ด้วยวิธี Real time RT-PCR
  5. การตรวจหาเชื้อ Zika virus ด้วยวิธี Real time RT-PCR
  6. การตรวจวินิจฉัยปรสิต
  7. การตรวจหาเชื้อMonkeypox virus ด้วยวิธี Real time RT-PCR

 

 

Last update: October 7, 2022