อัตราค่าบริการ

Dengue Virus

 • Real-Time RT-PCR
  • ค่าตรวจ (charge):
   1. ค่าตรวจ 1,600 บาทต่อราย
   2. ในกรณีที่ส่งตรวจ 50 รายขึ้นไปต่อครั้งคิดค่าตรวจ 1,300 บาทต่อราย
 • ELISA (IgM, IgG)
  • ค่าตรวจ (charge):
   1. IgM test ค่าตรวจ 900 บาทต่อราย
   2. IgG test ค่าตรวจ 900 บาทต่อราย
   3. กรณีที่ส่งตรวจ 100 รายขึ้นไปต่อครั้งคิดค่าตรวจ 750 บาทต่อราย

 

COVID-19 (SARS-CoV-2)

 • Real-Time RT-PCR
  • ค่าตรวจ (charge):
   1. ค่าตรวจ 1,400 บาทต่อราย

 

Monkeypox virus

 • Real-Time RT-PCR
  • ค่าตรวจ (charge):
   1. ค่าตรวจ 3,000 บาทต่อราย

 

Chikungunya virus

 • Real-Time RT-PCR
  • ค่าตรวจ (charge):
   1. ค่าตรวจ 1,000 บาทต่อราย

 

Zika virus

 • Real-Time RT-PCR
  • ค่าตรวจ (charge):
   1. ค่าตรวจ 1,500 บาทต่อราย

 

*อัตราค่าตรวจอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

Last update: October 11, 2022